Stitching Stories is niet zomaar een modelabel, maar een middel om je eigen identiteit en verhaal zichtbaar te maken naar de ander. Zo visualiseren we de onderlinge verschillen maar ook de verbanden die er tussen ons mensen zijn met de kledingstukken, campagnes en samenwerkingen, om zo een oprecht dialoog op gang brengen.

 

Met Stitching Stories zoeken we naar saamhorigheid, verbinden en dat we elkaar kunnen zien. De inspiratie van elk project komt van het verhaal wat we met ons mee dragen en hoe we dat uiten in ons dagelijks leven doormiddel van kleding en uitstraling.

 

We vertellen elkaar allemaal verschillende verhalen door de manier waarop we ons kleden. Zo zijn er onderlinge verschillen, maar juist ook overeenkomsten tussen uiteenlopende samenlevingen, wat geuit wordt in kledingstijlen.

 

We zijn altijd op zoek naar nieuwe verhalen om te uiten en te verwerken in nieuwe designs en samenwerkingen. Neem contact met ons op om je verhaal met ons te delen.

Stitching Stories is not just a fashion label, but a means to make your own identity and story visible to others. In this way we visualize the differences but also the connections that exist between us people with the garments, campaigns and collaborations, to start a sincere dialogue.

With Stitching Stories we are looking for togetherness, connecting and that we can see each other. The inspiration for each project comes from the story we carry with us and how we express it in our daily lives through our clothing and appearance.

We all tell each other different stories through the way we dress. There are differences, but also similarities between different societies, which is expressed in clothing styles.

We are always looking for new stories to express and incorporate into new designs and collaborations. Please contact us to share your story with us.